Viðfangsefni

 • Námssamfélagið í HA. Samskipti fræðsla og þjónusta.

  Ágætu nemendur.

  Þessi Moodle síða er ætluð til að auka og auðvelda ykkur aðgengi að margvíslegri fræðslu, upplýsingum og þjónustu sem veitt er í HA. Síðan fjallar ekki um námið beint, námskeiðin ykkar á Moodle sjá um það. Þessi síða er til ykkar frá stoðþjónustueiningum HA. Hér eiga þær sitt pláss hver um sig og munu setja inn fræðslu og upplýsingar eftir því sem líður á skólaárið og er hagnýtt fyrir nemendur hverju sinni. T.d. upplýsingar um hluti sem varða staðarlotur, námskeið og fræðslu og hvaðeina sem er ætlað til að styrkja ykkur í náminu.   

  • Kennslumiðstöð

   Kennslumiðstöð HA (KHA) stuðlar að aukinni notkun tölvu- og upplýsingatækni í háskólanum, veitir nemendum, og starfsfólki, aðstoð og ráðgjöf á því sviði. KHA er svo með sameiginlegt þjónustuborð með bókasafni háskólans.

   Önnur markmið og hlutverk KHA er að veita fagleg aðstoð við kennara í þróun kennsluhátta, hvort sem er í staðar- eða fjarnámi, í formi almennrar ráðgjafar, námskeiða og þróunarstarfs með áherslu á sviði upplýsingatækni og kennslufræði.

   Bækur: 14
  • Náms- og starfsráðgjöf

   Námsráðgjafar veita nemendum háskólans margs konar þjónustu, stuðning og leiðbeiningar á meðan á námi stendur ásamt ráðgjöf og upplýsingum um námið og þjónustu innan skólans sem nemendur eiga kost á. Námsráðgjöf háskólans hefur umsjón með málefnum fatlaðra nemenda og nemenda með sértæka námsörðugleika. Námsráðgjafar sinna einnig hagsmunagæslu fyrir nemendur innan háskólans.


   URL: 3Síða: 1
  • NámStuð - handleiðsla fyrir fyrstaárs nema

   Á hug- og félagsvísindasviði og viðskipta- og raungreinasviði er verkefni í gangi sem miðar að því að auðvelda nemendum að taka fyrstu skrefin í náminu. Í því skyni starfa handleiðarar fyrir fyrstaárs nemendur allra brauta þessara fræðasviða. Nýnemar eru hvattir til að nýta sér þessa þjónustu. Við höfum valið að kalla verkefnið NámStuð.

   Síður: 4
  • Nemendaskrá

   Hlutverk nemendaskrár er að halda utanum ýmislegt sem lýtur að skólagöngu nemenda, allt frá innritun til brautskráningar og aðstoða nemendur eftir föngum á þeirri leið. Nemendaskrá tryggir gott skipulag á daglegu starfi háskólans, hefur umsjón með innritun nýnema og skráningu nemenda í og úr námskeiðum, ásamt því að veita nemendum og starfsfólki almennar upplýsingar og þjónustu. Einkunnarorð sviðsins eru: þjónustulund, ábyrgð, samvinna, jákvæðni og metnaður.

  • Próf og skráningar í námskeið

   Sérstakar reglur gilda um prófamál við Háskólann á Akureyri og er nemendum bent á að kynna sér kaflann um Próf og námslotur sem er inni á Ugluvefnum. Þar er hægt að fylgjast með próftöflum, sjá reglur um skráningar í og úr prófum, hvað ber að gera ef veikindi koma upp í prófum, skráningar í sjúkra- og endurtökupróf o.fl.
  • Húsnæði á Sólborg

   Hér er að finna ýmsar leiðbeiningar fyrir kennara varðandi skil í Turnitin ásamt prufuskilahólfi 

   URL: 1
  • Alþjóðamál og skiptinám

   Verkefnastjóri alþjóðamála vinnur fyrst og fremst að því efla samstarf við erlenda háskóla og stofnanir. Verkefnastjóri alþjóðamála hefur yfirumsjón með nemenda og kennaraskiptaáætlunum á borð við Nordplus, Erasmus og North2North og stuðlar að aukinni þátttöku háskólans í ýmsum áætlunum Evrópusambandsins á sviði vísinda, menntunar og þjálfunar. Verkefnastjóri alþjóðamála veitir nemendum og kennurum upplýsingar um erlent samstarf Háskólans á Akureyri og þau tækifæri sem þar liggja. Má þar m.a. nefna umsóknir um styrki til nemenda- og kennaraskipta.
   Skrá: 1
  • Bókasafn og upplýsingaþjónusta

   Bókasafn Háskólans á Akureyri veitir starfsmönnum háskólans, nemendum hans og öðrum, aðgang að upplýsingum og heimildum vegna náms, kennslu og rannsókna. Mikil áhersla er lögð á kennslu og þjálfun nemenda í upplýsingalæsi en það er sú færni sem gerir fólki kleift að leita upplýsinga, leggja mat á gæði þeirra og hagnýta þær. 

   Afgreiðslutími bókasafnsins er:

   mánudagar, miðvikudagar og föstudagar 8:00 - 16:00

   þriðjudagar og fimmtudagar 8:00 - 18:00

   Velkomin!

   URL: 7Bækur: 4Síður: 7Skrár: 2